กระบอกสูบมีกี่ประเภท ในระบบไฮดรอลิคการทำงานหลักๆ อุปกรณ์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รับแรงหน่วงได้ดี การส่งกำลังในระบบไฮดรอลิคส่วนใหญ่นั้นอุปกรณ์ทำงาน (Actuator) จะมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ

กระบอกสูบมีกี่ประเภท ในระบบไฮดรอลิคการทำงานหลักๆ อุปกรณ์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รับแรงหน่วงได้ดี การส่งกำลังในระบบไฮดรอลิคส่วนใหญ่นั้นอุปกรณ์ทำงาน (Actuator) จะมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ 

กระบอกสูบไฮดรอลิค(Hydraulic Cylinder) เป็นอุปกรณ์ทำงานที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear) 

มอเตอร์ไฮดรอลิค (Hydraulic Motor) เป็นอุปกรณ์ทำงานที่เคลื่อนที่ในแนวรัศมี (Radius)

กระบอกสูบไฮดรอลิคมีกี่ประเภท กระบอกสูบไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนในระบบไฮดรอลิคที่นิยมใช้ในทุกอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานแรงดัน ของน้ำมันไฮดรอลิค เป็นแรงผลักหรือดึงในแนวเชิงเส้น กระบอกสูบที่พบในอุตสาหกรรมทั่วไปสามารถแบ่ง ออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 3 แบบคือ 

1. กระบอกสูบไฮดรอลิคแบบมาตรฐาน (Standard Hydraulic Cylinder)  กระบอกสูบไฮดรอลิคแบบมาตรฐานเป็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนมาก ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถเลือกการติดตั้งได้หลายรูปแบบและมีระดับแรงดันแตกต่างกันไป 

2. กระบอกสูบไฮดรอลิคแบบกลม (Welded Cylinder)  กระบอกสูบไฮดรอลิคแบบกลม (Welded Cylinder) หรือบางทีนิยมเรียกว่า แบบกลมเชื่อม พบมากในงานMobile เช่นในรถ เครน, เรือ, เครื่องบิน, รถขุดเจาะ เนื่องจากสามารถรับแรงดันได้สูงสุด 350 bar โครงสร้างของกระบอกสูบไฮดรอลิคชนิดนี้นั้นถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท 

3. กระบอกสูบไฮดรอลิคแบบคอมแพค (Hydraulic compact Cylinder)  กระบอกสูบไฮดรอลิคชนิดนี้เหมาะสมกับงาน Automation โครงสร้างกระบอกชนิดนี้นั้นส่วนใหญ่จะทำจากอะลูมิเนียมกระบอกสูบไฮดรอลิคชนิดนี้เหมาะสำหรับการติดตั้ง Sensor เพื่อจับตำแหน่งของลูกสูบ

กระบอกสูบไฮดรอลิคนั้นเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองประเภทตามทิศทางของแรงที่กระทำบนลูกสูบคือ Single Acting Cylinder และ Double Acting Cylinder 

Single Acting Cylinder กระบอกสูบไฮดรอลิคชนิดนี้มีรูทางเข้าและทางออกของน้ำมันไฮดรอลิคนั้นมีเพียงรูเดียว แรงที่เกิดจากการกระทำของแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิคนั้นเกิดในทิศทางเดียว    

Double Acting Cylinder ลูกสูบชนิดนี้จะมีรูเข้าออกของน้ำมันไฮดรอลิคสองทางหรือทั้งสองด้านของลูกสูบ การเคลื่อนที่ไปมาของลูกสูบไฮดรอลิคในกระบอกสูบนั้นเป็นผลมาจากแรงดันของน้ำมันทั้งสองทาง


Visitors: 5,176