กระบอกสูบทางเดียว การทำงานจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของความดันลมให้เป็นพลังงานกล โดยที่อุปกรณ์ทำงานในที่นี้ก็คือ ลูกสูบ (Air Cylinder) ซึ่งสามารถแบ่งออกตาม ลักษณะการเคลื่อนที่ คือ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

กระบอกสูบทางเดียว การทำงานจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของความดันลมให้เป็นพลังงานกล โดยที่อุปกรณ์ทำงานในที่นี้ก็คือ ลูกสูบ (Air Cylinder) ซึ่งสามารถแบ่งออกตาม ลักษณะการเคลื่อนที่ คือ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และการเคลื่อนที่โดยการหมุน ลูกสูบ จะอาศัยความดันลมเป็นต้นกำลังในการทำให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ส่วนมอเตอร์ลมจะเกิดการหมุนเมื่อความดันลมไหลผ่าน ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่โดยการหมุน กระบอกสูบทำงานทางเดียว (Single Acting Cylinder) กระบอกสูบแบบนี้จะใช้กับงานที่ต้องการแรงกระทำที่ไม่มากนัก เนื่องจากแรงที่กระทำจะถูกต้านด้วยแรงของสปริง ขนาดของกระบอกสูบชนิดนี้ที่นิยมผลิตกันที่ระยะไม่เกิน 100 มม. และระยะชักไม่เกิน 100 มม. กระบอกสูบทำงานทางเดียวจะเคลื่อนที่ออกได้เมื่อแรองดันลมเข้าที่ด้านหัวสูบของกระบอกแรงดันลมจะเอาชนะแรงสปริงทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออกสุด ในจังหวะเลื่อนสูบก้านสูบจะเคลื่อนที่กลับด้วยแรงดันของสปริง วาล์วควบคุมทิศทางลม ( Directional Control Valve ) วาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่ คือ เปลี่ยนทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทางทิศทางที่ต้องการทั้งนี้ให้อุปกรณ์ทำงาน เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ลม สามารถทำงานและเคลื่อนที่ในทิศทางตามที่ต้องการ

 

Visitors: 5,176