กระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder) เป็นกระบอกลมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ มีความใหญ่ของกระบอกและความยาวตามต้องการ

กระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder) เป็นกระบอกลมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ มีความใหญ่ของกระบอกและความยาวตามต้องการ กระบอกสูบชนิดนี้จะมีลักษณะการทำงานที่สามารถสั่งงานได้ทั้งสองทิศทาง ด้วยการจ่ายลมอัดเข้ากระบอกที่หัวหรือที่ท้ายกระบอกสูบจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออกเมื่อจ่ายลมอัดเข้าที่ท้ายกระบอกสูบจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกและเกิดการระบายลมที่ค้างในกระบอกสูบออกทางด้านหัวกระบอกสูบเมื่อไม่มีลมอัดจ่ายให้กระบอกสูบก้านสูบจะหยุดค้างอยู่ ณ ตำแหน่งสุดท้ายที่เคลื่อนที่และสามารถใช้มือดึงก้านสูบได้เคลื่อนไปมาได้โดยอิสระ


Visitors: 5,176