กระบอกสูบไฟฟ้า กระบอกลมหรือกระบอกสูบ SMC อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของงานระบบอัตโนมัติ (Automation) ในหลากหลายอุตสาหกรรม

กระบอกสูบไฟฟ้ากระบอกลมหรือกระบอกสูบ SMC อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของงานระบบอัตโนมัติ (Automation) ในหลากหลายอุตสาหกรรม จำหน่าย Air Cylinder ทั้งกระบอกสูบแบบมาตรฐาน (Standard Cylinder) กระบอกสูบแบบคอมแพ็ค (Compact Cylinder) และอีกหลากหลายชนิด หลากหลายรูปแบบ

กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนกำลังงานความดันและความเร็วของน้ำมันไฮดรอลิกเป็นกำลังงานกลในแนวเส้นตรง เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ ในการดัน ยก ดึง หรือขับเคลื่อนชิ้นงาน

กระบอกสูบจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ  1. กระบอกสูบทางเดียว (Single acting cylinder) กระบอกสูบทางเดียว ทำงานโดยการรับน้ำมันจากกระบอกสูบทางด้านหัวเพียงทางเดียว เพื่อผลักดันให้ลูกสูบและก้านสูบเคลื่อนที่ไปดันชิ้นงาน โดยจะใช้แรงดันจากสปริงเป็นตัวผลักดันให้ลูกสูบค่อยๆเคลื่อนที่กลับอย่างช้า Symbols-Glossary-part1 รูปสัญลักษณ์ของกระบอกสูบทางเดียว 

2. กระบอกสูบสองทาง(Double acting cylinder) กระบอกสูบสองทาง ทำงานโดยรับน้ำมันจากกระบอกสูบได้ทั้งด้านหัวและด้านก้านสูบ โดยจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ลักษณะคือลูกสูบเคลื่อนที่ออกเพื่อผลักดันชิ้นงาน โดยให้น้ำมันเข้าทางด้านหัวลูกสูบและให้น้ำมันออกทางด้านก้านสูบ ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าเพื่อดึงชิ้นงานกลับเข้ามา โดยให้น้ำมันเข้าทางด้านก้านสูบและให้น้ำมันออกทางด้านหัวลูกสูบ  Symbols-Glossary-part2 รูปสัญลักษณ์กระบอกสูบสองทาง 

3. กระบอกสูบสองทางแบบมีก้านสูบสองด้าน (Double rod cylinder) กระบอกสูบสองทางแบบมีก้านสูบสองด้าน ทำงานโดยรับน้ำมันจากกระบอกสูบได้ทั้งสองด้าน เพื่อใช้ในการผลักและดึงชิ้นงาน


Visitors: 5,176